Om SQUARE

SQUARE er en web- applikasjon / digital møteplass for samhandling mellom aktører fra ulike organisasjoner.

SQUARE baserer seg på resultater fra SAMRISK prosjektet INSITU, samt erfaringer fra initiativtakerne.

Applikasjonen er i utgangspunktet laget for å gi øvelsesstøtte og invitere øvelsesdeltagere til å reflektere over hvordan de deler og mottar informasjon, hva slags informasjon de deler og hvordan de samskaper en felles situasjonsforståelse under øvelser. Applikasjonen legger til rette for en helhetlig evaluering basert på objektive data og subjektive erfaringer.